Nyt afregningssystem skulle understøtte Energi Danmarks vækststrategi

I 2015 stod Energi Danmark med en udfordring. En ny strategi var blevet lagt, og målet var eksponentiel vækst. Udfordringen var dog, at Energi Danmarks eksisterende digitale platform, den der varetog en del forretningskritiske områder, ikke var gearet til at løse de mange opgaver som den nye strategi ville afføde.

Et system til fremtiden

I Energi Danmark forstod man hurtigt, at den eksisterende platform ikke var en løsning, og at det ikke gav mening at bygge oven på det eksisterende system. I stedet var der et ønske om at være front runner i energi-branchen, og dermed ikke lade sig diktere af standardsystemer.

Da vi indledte implementering af BIO blev det tydeligt, at vore tidligere løsning var forældet. Kommunikationen med markedsaktører var langsom og gav ofte fejlbehæftede afregningsgrundlag.
I dag er afregningsprocessen automatiseret. Det har elimineret antallet af fejl og frigjort værdifuld tid, vi kan bruge på at skabe bedre produkter for vores kunder. Derudover skaber den effektive afregningsproces en bedre likviditet, da vi er i stand til at afregne fem gange hurtigere.
Thomas Bech Pedersen, Driftsdirektør, Energi Danmark Business Support

På baggrund af dette ønske begyndte ED at se sig om efter en samarbejdspartner til at udvikle en ny digital platform. Denne platform skulle leve op til de krav, der var sat for funktionalitet og teknisk formåen. Der var nemlig tale om 5 essentielle krav til det nye system, der skulle bygges fra bunden:

1. Et automatiseret og sikkert afregningssystem.
2. En platform for markedskommunikation.
3. Kunne bruges til rapportering for brugerne.
4. Kunne udvikles som en SaaS løsning (Software as a Service).
5. Være skalerbart til fremtidige behov.