Nyt system sikrer Elretur mod forældede digitale processer.

Elretur er en forening der håndterer producentansvaret for elektrisk/elektronisk udstyr samt batterier for sine ca. 950 medlemsvirksomheder i Danmark og resten af verden.
Systemate har været gode til at sætte sig ind i domænet og komme med løsningsforslag, der har afhjulpet vores udfordringer. Det har vi været rigtig tilfredse med
Susanne Sten Dyrelund fra Elretur.

Elretur står på vegne af sine medlemsvirksomheder for registrering og indberetning samt fysisk indsamling og genanvendelse af ca. 80% af elektronikaffaldet og 90% af de udtjente batterier fra de danske husholdninger. Elretur drives som non-profit-forening, således at der fra virksomhederne kun opkræves de beløb, der skal til for at dække udgifterne til indsamling og genanvendelse af elektronikaffald og udtjente batterier.

Nye krav krævede opdateret system

elretur var på udkig efter en leverandør af et nyt adminstrationssystem. Det eksisterende system stammede tilbage fra elreturs etablering, og var videreudviklet ved knopskydning afhængigt af de aktuelle behov. Den underlæggende teknologi var derfor forældet samt blevet vanskeligt og meget tidskrævende at vedligeholde.