Trin for trin mod en bedre digital forretning

Stigefabrikanten Dolle er godt i gang med at omstille forretningen til en digital virkelighed, hvor grænserne mellem selskabets fire datterselskaber udviskes. Fremtiden for produktionsvirksomheden byder på flere salgskanaler og en virksomhedsstruktur, der fordrer tættere samarbejde. Alt sammen bliver til virkelighed ved at kæde forretningsstrategien sammen med digitale byggeklodser.

Spol tilbage til 2016.

Hvad skal der til for at skabe fortsat succes for en middelstor produktionsvirksomhed?

Det er tre år siden, at stigeproducenten Dolle satte sig for at skabe en digital strategi, der ikke blot løste de klassiske tekniske udfordringer, men som rent faktisk understøttede og udviklede forretningen.

Siden opstarten i 1982 er Dolle vokset taktfast og har i dag eksport til 40 lande. Salgsafdelingerne rundt i verden har ageret autonomt og har haft frie hænder til at udvikle sig, og hver afdeling har valgt deres egne IT-systemer. Strukturen har været med til at forme Dolles succes, men i de senere år er det blevet tydeligt, at kundernes krav og ændrede markedsforhold skaber et behov for en andeledes struktur.

En ting er at lave en plan. Vi kan sagtens beskrive, hvad vi vil, men vi ved jo ikke om det er muligt at gennemføre det. Det er derfor, at vi har brug for at have eksperter med. Systemate har ikke blot lavet det, vi gerne ville, men de har rent faktisk udfordret os, så vi har fået skabt noget bedre.
IT-chef hos Dolle A/S, Thorkil Baatrup-Andersen.

Systemate har stået for at finde de systemer, der skal understøtte Dolles forretning, men inden arrangerede leverandøren en række workshops, hvor selve strategien blev udfordret og hvor der blev arbejdet med Legoklodser til at symbolisere, hvordan forskellige softwareapplikationer kunne bygges sammen til at understøtte konkrete forretningsgange. Processen resulterede også i en noget andet køreplan end oprindeligt planlagt.