Trådløst plukkesystem på lageret forbedrer sporbarhed

Carletti A/S forbedrer sporbarhed med trådløst plukkesystem på lageret. Afskaffelsen af de efterfølgende papirprocesser, betyder desuden at lagerstyringen er blevet forbedret. Registreringsfejl på lageret er blevet reduceret og lagerbeholdninger er blevet mere præcise som følge af den forbedrede realtid.

Carletti har med implementeringen af deres Dynamics fået etableret et lokations- og kaos-lagersystem til styring af det nye 2000 m2 store højlager på fabrikken i Skødstrup. Man har valgt at styrke systemet ved implementering af et trådløst salgsordreplukkesystem for at imødekomme de stadigt stigende krav kunderne stiller.

"Afskaffelsen af de efterfølgende papirprocesser, betyder desuden at lagerstyringen er blevet forbedret. Registreringsfejl på lageret er blevet reduceret og lagerbeholdninger er blevet mere præcise som følge af den forbedrede realtid."
IT-Chef Lasse Rydder

Carletti har med de positive erfaringer fra dette projekt valgt at udvide den trådløse lagerfunktion til også at omfatte funktionerne ’Indlagring af produceret vare’ og ’Udlevering til produktionsordre’. I første omgang sker dette i forbindelse med sampakning på lageret. Løsningen bliver integreret med det nuværende mærkningssystem, så udskrift af etiketter sker direkte med mulighed for opsætning af vareindividuelle etiketter.

Martin Dommerby

Lad os hjælpe dig videre

Martin Dommerby er en af vores specialister på området og sidder klar til at rådgive og hjælpe dig videre.

 +45 26 24 64 62

 mdo@systemate.dk