IoT teknologier løser driftkritiske problemer

Et opdateret billede af driftsstatus på en bro kræver aktuelle data fra målepunkter i vandet, luften og på broen samt, at disse kan samkøres. Banedanmark har udviklet en IoT løsning sammen med Systemate, som netop sikrer dette overblik.

Der er installeret mange målepunkter i luften, i vandet, på broen og via internettet omkring en bro. Det kan være små sensorer til strømmåling, termometre, vindmålere og andre forskellige sensorer. Tilsammen giver de et billede af den aktuelle status på broen.

Med den udviklede dataopsamlingsløsning fra Systemate indsamles alle data fra sensorer, målere og øvrige enheder. De gemmes i en SQL-database og via et webinterface kan brugerne få adgang til rå data, konsoliderede data og få et fuldt overblik via et dashboard.

Hos Banedanmark er man yderst tilfredse med løsningen, som giver gode muligheder for at samle, bearbejde og præsentere data samt gemme dem til senere brug. Banedanmark har ved flere lejligheder anvendt data fra systemet til at placere ansvar ved uheld på flere danske broer, hvilket letter processen betydeligt.