Casestory

EDI som effektiv strategi hos kk-electronic

EDI som effektiv strategi hos kk-electronic

kk-electronic er dominerende på det danske marked inden for udvikling af styringskoncepter og –løsninger til vindindustrien og har samarbejdet med Siemens i 30 år. Da Siemens i 2011 stillede krav om at få et EDI-system til udveksling af data imellem virksomhederne for at effektivisere arbejdsprocesserne, afsøgte kk-electronic markedet og fandt Systemate.

Læs hele vores case om kk-electronic her